• [:bg]Поливни системи [:en]Photovoltaic for watering system

  Photovoltaic for watering system

 • [:bg]Покривни системи [:en]PV rooftop

  PV rooftop

 • [:bg]Промишлени покриви [:en]Comercial roof systems

  Comercial roof systems

 • [:bg]Фасадни системи [:en]Facade systems

  Facade systems

 • [:bg]Соларно улично осветление [:en]Solar street light

  Solar street light

Solar systems for your home, business, leasure time

The Sun is inexhaustbel source of energy, which is enough to satisfy all energy needs of the mankind..

Benefits of solar system

Solar energy professionals.

You want to buy?

1. Преди да направите избор
– изяснете си защо искате ФЕЦ
– направете кратко описание на използваните електроуреди – каква мощност, кога
– изберете място за монтаж
– вземете размерите на мястото, направете снимки
2. За да сключите договор с изпълнител:
– специалист на компанията трябва да Ви посети. Личният контакт и посещението на бъдещия обект гарантират, че Техносън подхожда професионално.
– получавате оферта от Техносън. Тя трябва да се отнася за Вашите конкретни параметри – място, климатични условия, потребление на ел. Енергия, стойност.
– заедно с офертата се изготвя и оценка с прогноза на производството на Вашата система. Това означава, че сте попаднали на добър специалист, който знае какво прави

Services

Консултации, проектиране, доставка, монтаж, поддръжка на слънчеви системи за ток и топла вода.
Дейностите, които извършваме са:
– Анализ на потреблението на електрическа енергия и определяне на подробен товаров профил
– Симулиране на очакваното производство от фотоволтаична електроцентрала с използване на професионален софтуер PVSyst и PVSol
– Оразмеряване и пълно инвестиционно проектиране на всички видове фотоволтаични системи – автономни, хибридни и мрежови със и без ограничение на активната мощност, отдавана към мрежата.
– Доставка и монтаж
– Ремонт и поддръжка
– Проектиране и изпълнение на специфични захранващи системи и умни паркови мебели

New from Technosun