Системи за продажба на електроенергия на преференциални цени

Едно от основните направления, които развиваме, е изграждането на мрежи до 30 kW.  Производството на централи, които попадат в диапазона до тази мощност, задължително се изкупува на преференциални цени.

Изграждат се в населени места. Инвестиционната им цел е да продават произведената енергия на 100%.

Вложението се възвръща в кратък срок – 5-6 години, при минимална поддръжка.

30 kWp, гр. Ямбол, мрежова   

30 kWp, гр. Ямбол