Инвестиционен процес

Решението да изградите ВЕИ система е отговорна стъпка за по-добро бъдеще.

Изграждането на Вашата електроцентрала се състои в три стъпки:

1. Предпроектно проучване: най-важният етап от инвестицията Ви. С помощта на временен електромер събираме данни за потреблението. Изготвяме анализ, с който да установим кои са натоварените часове, кога е най-голямото производство и други специфики. Оптимизираме и реорганизираме потребителските навици. За да получим правилна икономическа оценка на вложението ние ползваме реални данни. В края на този етап Вие имате точна представа какво, колко, кога и как ще получавате срещу вложените средства.

analysis

Анализ на потреблението на ел.енергияи изготвяне на товаровпрофил за период от 1г с възможно най-малка дискрета–1 мин, 15 мин или 1 час

Анализ на теоретичния и технически потенциал

geo position

-Създаване на триизмерен модел на предприятието и разполагане на фотоволтаичните модули

2. Инвестиционен процес: тук започват всичките юридически и строителни въпроси. Нашата фирма познава добре законовата база, процедурите при изготвяне и представяне на необходимата документация, за да състави гъвкав план на действие, доставка и монтажът на фотоволтаичните панели. Следват технически проби, приемателни процедури и Вашата система може да започне работа

3. Експлоатация и поддръжка: нашата работа продължава чрез системата за мониториг и контрол, която Виш предоставяме. Вие ще следите дали електроцентралата работи правилно. Техническите прегледи и оптимизацията ще са допълнителна гаранция за добре работеща и изгодна соларна система

Система за мониторинг и контрол

scheme

 

control