За нас

Техносън ООД работи в сферата на възобновяемите енергийни източници от 2007 г с основна дейност проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на системи за производство и съхранение на енергия от ВЕИ. Компанията предлага висококачествени продукти на конкурентни цени, които напълно ще задоволят вашите нужди за производство на безплатна енергия от слънцето. Основните продуктови линии включват соларни модули, инвертори, оборудване за контрол и мониторинг, системи за съхранение на електроенергия, позиционери и конструкции за монтаж. Предоставяме безплатни консултации по всички аспекти от планирането, доставката, монтажа, узаконяването и експлоатацията на една слънчева електроцентрала.